Frása an Lae.

Gach lá bíonn frása nua  le cloisteáil anseo:-

 

Gaelchultúr

Abair leat!

1. Conas atá tú?       Tá/Níl mé go maith.

How are you?        I’m good/not good.

2. Cén aois thú ?     Tá mé ………..  bliana d’aois

What age are you ? I’m ……… years old.

3. Oscail an doras / Dún an doras

Open the door / Close the door

4. Cá bhfuil …… ?            Tá sí/sé sa bhaile

Where is … ?  She / He / It is ……..

5. An bhfuil ocras ort ?   Tá / Níl ocras orm.

Are you hungry ? I am / I am not hungry.

6. Ar mhaith leat ……. ?  Ba mhaith liom / Níor mhaith liom ……….

Would you like …… ? I would like / I wouldn’t like ……..

7. Faigh ……. dom.             Seo duit. Go raibh míle maith agat.

Get me ……                     Here you are. Thank you very much.

8. Lá Fhéile Pádraig shona duit

Happy Saint Patrick’s Day.

9. Cá bhfuil tú ag dul ?         Tá me ag dul go dtí …….

Where are you going ? I am going to ………

10. An féidir leat ……. ?          Is féidir liom / Ní féidir liom

Can you …. ?  I can / I can’t ……..

11. Cad is ainm duit ?               ………… is ainm dom.

What is your name ? My name is …………

12. Níl aon …….   agam.

I don’t have a ………

13. Tá mé réidh

I’m ready.

14. Cuir …… ort.

Put ……. on you.

15. Bain díot …….,

Take off ………

16. Go raibh maith agat. Tá fáilte romhat.

Thank you. You’re welcome.

17. An bhfuil …… agat ?Tá …….. agam / Níl ……. agam.

Do you have …….? Yes I have …../ No I don’t have ……

18. Más é do thoil é.

Please.