Scriobh Leabhar 2019

Comhgahirdeachas leis na daltai go leir a scriobh leabhar.

Roghnaiodh roinnt daltai chun duais a fhail: –

Doireann Ní Bhraoin (Cúpla Scéalta agus Mór)

Katie Tobin (Mé Féin)

John Deasy (Mo Scríobh Leabhar)

Céire McNamara (is Fearr Liom)

Sarah Farrell (Mé Féin)

Oisín O’Brien (Ar Strae)

Bláthnaid Deasy (Triail Liam)

Holly Quinn (Ag Scátáil)

Darcy O’Hara (Mé Féin)

Aishling White (Mé Féin)

Joe Reidy (Mé Féin)